Lees voor het gebruik van deze web-app de disclaimer en ons privacy statement
PRIVACY STATEMENT
PRIVACY
Floris doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op de website, gaat u er mee akkoord dat Floris uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Floris behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U dient met enige regelmaat onderstaande tekst te controleren om kennis te nemen van de meest recente versie. Deze versie dateert van januari 2015.
PERSOONSGEGEVENS
De door u op onze website opgegeven gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Onder dienstverlening wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling, van eventuele klachten en de communicatie rondom onze dienstverlening. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen ook onze samenwerkende partners worden geïnformeerd. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en managementinformatie, voor het ontwikkelen van producten en diensten. Uitsluitend op verzoek verlenen wij u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of deze informatie wenst te corrigeren, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier.
INTERNET
De informatie die ontstaat door uw gebruik van het internet wordt door ons gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de inhoud en diensten van onze websites en als marketinginformatie. Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de inhoud van deze websites.
VEILIGHEID
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.
COOKIES
Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren. U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.
DISCLAIMER
INFORMATIE
De op deze website getoonde informatie wordt door Floris met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Floris verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar online diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Floris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
MISBRUIK
Hoewel Floris alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Floris niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
VERWIJZINGEN
Verwijzingen naar sites die niet door Floris worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel Floris uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Floris worden onderhouden, wordt afgewezen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op al onze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij is een onderscheid tussen overeenkomsten op afstand en reguliere overeenkomsten die tot stand komen met gelijktijdig contact. Daarnaast gelden er voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke overeenkomsten. Klik op de button voor de laatste versies.